Videofilm bekrefter trygg nedføring uten spredning

Som et ledd i miljøovervåkningen gjennomførte NGI 17. april en undersøkelse av deponiet med ROV (fjernstyrt miniubåt). NGI konkluderer med at nedføringen foregår som forutsatt og i tråd med SFTs tillatelse.

Videofilmen som viser selve nedføringsenheten (diffusoren) viser at massene strømmer ned mot sjøbunnen. Partiklene synker ned og blir liggende i deponiområdet og blir ikke transportert til områder utenfor deponiet

Partikler blir heller ikke transportert oppover i vannsøylen over 45 m vanndyp. Partikkelmengden i vannmassene grunnere enn 45 m er på samme nivå som det naturlige bakgrunnsnivået, og disse vannmassene påvirkes ikke av nedføringen. NGI konkluderer med at nedføringen gjøres som forutsatt og i tråd med SFTs tillatelse

Last ned filmen her. NB - filen er tung (50MB) og det kan ta tid å laste den ned. Vi vil legge ut en mindre versjon så snart denne foreligger.

Oppdatert: 20.11.2013 09:33